[Android]哔哩哔哩HD(bilibili HD)1.0.1内测版

  • [Android]哔哩哔哩HD(bilibili HD)1.0.1内测版已关闭评论
  • 75 views
  • A+
所属分类:软件分享

哔哩哔哩安卓HD版本终于发布了(难产了一年)
现在内测版,体验上有稍许bug,整体已经非常不错了!寨板党的福音啊
目前发现状态栏不沉浸,原因可能是我几年前的华为M3平板太老了
[Android]哔哩哔哩HD(bilibili HD)1.0.1内测版图片 No.1

[Android]哔哩哔哩HD(bilibili HD)1.0.1内测版图片 No.2

[Android]哔哩哔哩HD(bilibili HD)1.0.1内测版图片 No.3

下载地址:https://wwa.lanzoui.com/b0eev9j2f密码:8a69